نحوه ایزوگام سرویس بهداشتی

ایزوگام نوین


جهت نصب ایزوگام در سرویس شما باید با نحوه ایزوگام سرویس بهداشتی آشنا شوید . البته نحوه ایزوگام سرویس بهداشتی چیز پیچیده ای ندارد . روش نصب ایزوگام به این شکل است که ابتدا کف جمع می شود وبعد از تمیز کردن و مسطح کردن زمینه اگر امکان داغ کردن غیر داشته باشید بد نیست که یک مرحله غیر گونی نمایید و پس از خشک شدن قیر حدود 72 ساعت بعد یک لایه ایزوگام بر روی آن نصب کنید .

ایزوگام سرویس

این نحوه ایزوگام سرویس بهداشتی مطمئن ترین روش نصب است اما می توان فقط از همان لایه ایزوگام هم استفاده نمود . در حدود 90 درصد پروژه ها تنها یا ایزوگام انجام می شود و یا قیرگونی .

 

 

 

معرفی سایتهای محبوب : خدمات آندیالند شهرک راه آهن